Darmowa wysyłka Paczkomatami od 100zł! | Szybka dostawa! Wysyłamy w ciągu 24h!

Szukaj

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu prowadzonego pod adresem http://www.grimpi.pl jest Lewandowicz I Synowie z siedzibą w Płocku (09-402), ul. Dworcowa 45/65 (dalej „grimpi”). 


2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, kontaktując się z grimpi poprzez adres e-mail sklep@grimpi.pl.

3. Każda osoba fizyczna ma prawo do pozyskania informacji, czy i jakie jej dane są przetwarzane przez grimpi, jak również ma prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Co więcej, osoba ta ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody wywołuje efekt od momentu otrzymania przez grimpi oświadczenia o cofnięciu zgody. 


4. Każda osoba fizyczna ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy: 

 • jego dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane przez 
grimpi lub w inny sposób przetwarzane;
 • zgoda, na której opiera się przetwarzanie została cofnięta i nie ma innej podstawy 
prawnej przetwarzania;
 • wniesie sprzeciw, o którym mowa w pkt. 7 i nie występują nadrzędne prawnie 
uzasadnione podstawy przetwarzania lub gdy jego dane osobowe były 
przetwarzane niezgodnie z prawem. 


5. Każda osoba fizyczna może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli według niej, jej dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe. Wówczas do czasu rozpatrzenia żądania sprostowania danych grimpi nie będzie przetwarzać tych danych. 


6. Każda osoba fizyczna ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że doszło do naruszenia jej praw związanych z ochroną danych osobowych. 


7. Każda osoba fizyczna ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez grimpi danych w ramach realizacji prawnie uzasadnionego naszego interesu. W takim przypadku grimpi zaprzestanie przetwarzania, o ile nie będzie innych podstaw do przetwarzania tych danych.

8. Każda osoba fizyczna, na żądanie może otrzymać w ustrukturyzowanym formacie swoje dane osobowe, które zostały podane grimpi.


9. Każda osoba fizyczna może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych 
w przypadku, gdy:

 • kwestionuje prawidłowość danych osobowych – wówczas na okres pozwalający 
zweryfikować prawidłowość tych danych grimpi zaprzestanie ich przetwarzania;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz Użytkownik sprzeciwia się usunięciu 
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • grimpi nie będzie już potrzebować tych danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich 
roszczeń;
 • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – wówczas grimpi zaprzestanie przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy uprawniały grimpi do ich przetwarzania i są nadrzędne wobec podstaw wniesionego sprzeciwu.

10. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są za pośrednictwem strony internetowej http://www.grimpi.pl.

11. Dane osobowe przetwarzane są przez grimpi w następujących celach:

 • sprzedaży towarów i usług oferowanych przez grimpi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – 
przetwarzanie danych osobowych w tym celu następuje w oparciu o zaakceptowany przez Użytkownika regulamin, przetwarzanie tych danych w tym zakresie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie tej osoby;
 • w celach marketingowych (marketing towarów i usług grimpi) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie danych osobowych w tym celu wynika z prawnie uzasadnionego interesu grimpi, dane w tym celu będziemy przetwarzać dopóki nie zgłosisz sprzeciwu o którym mowa w pkt. 9 lit. d.
 • rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie danych osobowych w tym celu wynika z prawnie uzasadnionego interesu grimpi; 
 e) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o dobrowolną zgodę danej osoby, dane te grimpi będzie przetwarzać do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

12. Dane osobowe są przekazane innym podmiotom tylko w celu realizacji wyżej wymienionych usług lub dostawy towarów lub za wyraźną zgodą danej osoby. Takimi podmiotami są podmioty, których udział jest niezbędny do dokonywania płatności za towary lub usługi świadczone przez grimpi (tj. operatorzy płatności elektronicznych oraz operatorzy telekomunikacyjni, jeśli korzystanie z usług grimpi związane jest z umową łączącą Użytkownika z danym operatorem), kurierzy, pośrednicy kurierscy lub operatorzy pocztowi, odpowiedzialni za dostarczenie zamówionych towarów oraz podmioty, które współpracują z grimpi w celu prawidłowego świadczenia usług (firmy prowadzące księgowość grimpi, doradcy prawni, firmy windykacyjne, audytorzy, operatorzy infolinii oraz pomocy technicznej).

13. grimpi gromadzi następujące dane:

 • dane dotyczące płatności: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail 
 • dane marketingowe: imię, adres e-mail, numer telefonu

14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w przypadku realizacji zamówienia lub nawiązania kontaktu grimpi z Użytkownikiem.

15. grimpi przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. grimpi stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

16. grimpi informuje, że w oparciu o pozyskane dane mogą być kierowane do osoby fizycznej korzystającej ze sklepu grimpi spersonalizowane informacje handlowe związane z usługami grimpi, jak również sugestie tworzone w oparciu o pozyskane dane (np. sugestie Publikacji elektronicznych podobne do tych, z którymi dana osoba już się zapoznała; sugestie Publikacji elektronicznych, z którymi zapoznawali się znajomi danej osoby). Takie działania odbywają się w sposób zautomatyzowany za pomocą dostępnych narzędzi marketingowych lub analitycznych. Skorzystanie przez daną osobę z takich spersonalizowanych informacji handlowych lub sugestii jest dobrowolne.


Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj